Kriger

Som navnet antyder, er krigeren den bedste i nærkamp. Krigerens færdigheder er udelukkende
baseret på kamp og strategier.
Der findes dog forskellige typer for krigere, som listes herunder:

Barbaren

Denne type kriger er den mest vilde og ustrategiske af dem alle. Han/hun vil ikke være den mest
Snaksagelige i hele gruppen og vil komme med nedsættende bemærkninger omkring alle former for
magi, da han/hun synes det er unormalt. Barbarer fortrækker at bo udendørs og kan ikke lide at
være i byer eller huler af nogen art. Kamp er hans/hendes et og alt og hvis man skulle komme i
snak med en barbar vil kamp være dennes ynglingsområde at snakke om, og han/hun vil prøve at
få al snakken drejet hen mod kamp.
Af udseende vil barbaren være tatoveret over det meste af kroppen, for at gøre ham eller hende
mere frygtindgydende overfor sine modstandere. Barbaren vil også være meget muskuløs og solbrændt.

Statændringer i forhold til kriger stat:
S + 1, da barbaren er større og stærkere.
AF - 1, da barbaren sjællent bruger afstands våben og foretrækker nærkamp.

Udstyrsvalg:
Barbaren kan ikke gå med nogen former for metal plade rustninger eller skjold, da det er imod
hans/hendes frie vilje og natur.
Våbenmæssigt vil barbaren enten vælge 2 enkelthåndsvåben eller 1 dobbelthåndsvåben.
Hvis barbaren vælger 2 enkelthåndsvåben kan han/hun lægge 1 til AAR.

Specielle færdigheder:

Berserk:
Hvis en barbar i en kamp mister halvdelen af sit helbred, går han/hun berserk. Øjnene bliver
vilde og dyriske, fråden står om munden og barbaren hugger efter alt i nærheden.
Statændringer: S*2, M/2, AAR+1, H*2.
Dvs. barbarens styrke og helbred bliver ganget med 2, modstandskræften halveret, da han/hun ikke
tænker på sit helbred og helbredet ganget med 2, da adrenalinet gør det muligt for barbaren at
kæmpe videre, hvor normale personer ville have lagt sig ned og været halvdød.
Når barbaren går berserk vil han/hun gå efter nærmeste person/monster han/hun kan se. Det kan så
også være en ven, så derfor er det en meget god ide at holde sig væk fra barbaren, når han/hun
går berserk. Hvis flere personer/monstre står lige langt fra barbaren, slås der 1d100 med lige
sandsynlighed for alle. F.eks. hvis der er 4 der står 2 felter væk, er der 25% chance for hver.
Når alle monstre er dræbt køler barbaren ned igen, og hans stats går tilbage til normalt, helbred
rundet op.

Krigshyl:
Barbaren kan, en gang i starten af hver kamp, råbe et krigshyl. Dette vil hjælpe ham/hende og
hans/hendes venner til at kæmpe med mere morale, og vil bevirke at monstrene bliver shockerede.
Statændringer for hele holdet: NF+1, AF+1
Shocket for monstrene gælder kun, hvis barbarens level er højere eller lig monstrene.
For alle monstre som er lig eller under barbarens level gælder det, at de kommer til sidst
i angrebs rækkefølgen.


Soldaten

Direkte modsætning til Barbaren, er soldaten meget strategisk anlagt. Han/hun vil ofte fremstå
med pudset og poleret rustning og være meget autoritetstro, når han/hun møder soldater af høj
rank.
Soldaten vil ofte være meget kammeratlig og kan lide en sludder omkring lejrbålet. Han/Hun
foretrækker dog at snakke om tidligere kampe og strategier i diverse store slag i historien.
I kamp vil soldaten være en af de forreste og vil gøre alt for at forsvare sine venner mod
alskens fare.

Statændringer i forhold til kriger stat:
NF + 1, da soldaten går meget op i at træne i nærkamp.
AF - 1, da soldaten ikke går meget op i afstandsvåben og foretrækker nærkamp.

Udstyrsvalg:
Soldaten kan sådan set vælge imellem alle ting der har med kriger udstyr at gøre, da han/hun er
trænet til at bruge alle former for våben og rustninger.
Hvis soldaten bliver udstyret med metal plade rustninger, vil han/hun gøre alt for at de kommer
til at skinne når alle andre sover. Det er nærmest en æresag at han/hun ser præsentabel ud, selv
under de mest beskidte forhold.

Specielle færdigheder

Strateg:
Soldaten kan før hver kamp, efter at monstrene er sat i position, vælge at flytte rundt på sig
selv og sine venner, så de står mere fordelsagtigt i kamp. Dette kan betyde noget for kampens
udfald, da han/hun kan rykke nogle ud fra rækkevidde eller om bag forhindringer for at beskytte
dem mod afstandsangreb eller lign.

Kritisk slag:
Når soldaten får slag ind på sin modstander og skal slå om hvor hårdt han/hun rammer (styrke+
våben styrke+1d6) og soldaten slår en 6'er, kan han/hun lægge 1 (én) til sit resultat.
Dette repræsenterer at han/hun kan se hvor modstanderen har et svagt punkt og slår efter det.
Dette kan være en revne i en rustning eller lign.


Paladinen

Paladinen er en hellig kriger, som går højt op i retfærdighed og opretholdelse af lov og orden.
Han/hun er ofte klædt i skinnene rustning dekoreret med elementer fra hans religion.
Paladinen kan være belastende at høre på i længere tid af gangen, da han/hun er meget selv-
højtidelig og prædiker ofte om at redde uskyldige mø'er og befri verden for ondskab.
Hvis paladinen er i gruppe med en soldat, vil de bruge meget tid på at snakke om, hvor
godt det er, når ens rustning er i fin orden. Paladinen vil dog føle at han/hun er vigtigere
end den almindelige soldat.

Statændringer i forhold til kriger stat:
Ingen.

Udstyrsvalg:
Som soldaten, kan paladinen vælge det meste udstyr og vil også stræbe efter at alt af metal
skal skinne.

Specielle færdigheder

Håndspålæggelse:
Efter hver kamp kan paladinen bruge denne færdighed til at heale en person 1d6 helbredspoint.

Retfærdig aura:
Når gruppemedlemmer er i nærheden af paladinen. Dvs. når der er direkte udsyn til ham/hende,
vil de føle sig inspirerede af den udstråling af retfærdighed der er omkring paladinen.
Dette vil gøre sig udslag i, at i kamp vil alle kunne kæmpe lidt længere og modstå smerte og
træthed længere tid. Dvs. +1 til M når der er frit udsyn til paladinen.